Wallberghälsan i samarbete med HPI

Bättre överblick både för dig som individ och arbetsgivare

Wallberghälsan samarbetar med Health Profile Institute (HPI), ett företag som levererar både tekniska plattformar och forskning och utveckling för att främja hälsoutveckling. Som kund hos Wallberghälsan kan ni välja att genomföra en företagsanpassad hälsoenkät, som gör att ni kan få svar på era frågor samtidigt som ni har möjlighet att jämföra er med branschkollegor.
Om ni väljer till denna tjänst fungerar det på följande sätt:

 

  1. Genomgång med hälsokoordinator / företagssköterska hos Wallberghälsan för att identifiera de frågor som är viktiga för er verksamhet. Utifrån genomgången skapar Wallberghälsan en unik hälsoenkät för ert företag
  2. De medarbetare som ska ingå får ett hälsokonto på Todaytoo där de besvarar hälsoenkäten - Deltagarna får en länk till "Hälsoundersökning i arbetslivet" och loggar in på Todaytoo för att besvara frågorna. Det tar ca 20 min och handlar om levnadsvanot, fysiskt och psykiskt hälsotilltillstånd, hälsoupplevelse och arbetsmiljö. Alla svar behandlas konfidentiellt.
  3. Mätning och motiverande samtal om nuläge och hälsovision - I ett individuellt möte mellan deltagaren och personal från Wallberghälsan gås frågor och svar från enkäten igenom. Samtalet ger deltagaren möjlighet att reflektera över sina resultat och förstå den egna livsstilens betydelse för hälsan. Deltagaren blir medveten om att det krävs ett aktivt deltagande och ansvar för att lyckas med såväl livsstilsförändring som förändringar i den egna arbetsmiljön.
  4. Hälsokontot på Todaytoo - här kan deltagaren läsa mer om vad resultaten innebär ur ett hälsoperspektiv, olika rekommendationer och även jämföra sina resultat och sin livsstil med svenska arbetslivet och tidigare resultat. Hälsokontot vägleder till förändring, då det förutom resultat innehåller gränsvärden, pedagogiska grafer, fördjupningsfrågor och rekommendationer som ger deltagaren större inblick i vad som krävs för att uppnå en mer hälsosam livsstil och bättre arbetsmiljö.
  5. Resultat på gruppnivå till arbetsgivaren - Deltagarnas individuella resultat sammanställs snabbt och enkelt i en grupprapport med möjlighet att visa resultat till exempel per avdelning, yrke, kön och ålder. I rapporten framfår vilka områden inom hälsa och arbetsmiljö som har störst behov av att förbättras. Det ger arbetsgivaren möjlighet att styra komande insatser mer strategiskt. HPI logotyp

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår