Hälsokontroll

Att genomföra hälsokontroller och hälsoundersökningar på era anställda ger många fördelar och är värdefullt både för företaget och de anställda. Förutom innehållet i de enskilda kontrollerna kan vi även erbjuda arbetsgivaren en sammanställning över gruppen som innefattar viktiga punkter som:

  • Hälsan i gruppen (bland annat BMI, EKG, lungfunktion, hörsel, alkohol-och tobaksvanor)
  • Arbetsmiljö (säkerhet, hur trivs personalen på arbetet, med sin arbetsgivare och sina kollegor)

Wallberghälsan ger förslag på förbättringar och uppföljningar för att upprätthålla eller förbättra hälsan och klimatet på företaget. Hälsokontrollen innefattar grundlig undersökning och provtagning där man scannar av hälsotillståndet. 

Vi har flera olika nivåer beroende på ditt behov.

Bas

För dig som vill klara av allting vid ett besök. Här sker provtagning och hälsosamtal vid ett och samma tillfälle.

Innehåller alla basproverna och du får en skriftlig återkoppling av vidimerade provsvar tillsammans med skriftliga rekommendationer ca 2 veckor efter ditt besök.

Detta är vår mest populära kontroll och täcker kraven från de flesta fackföreningarna (inklusive Byggnads) och mycket mer.

Medium

Denna kontroll passar dig som vill få fördjupad förståelse och insikt gällande samband mellan provresultat och livsstil. Vi går på djupet för att hitta grundorsaken till symptom som t.ex. trötthet.

Innehåller alla basproverna som du tar innan ditt besök med sjuksköterska då man har hälsosamtal samt genomgång av provresultaten.

Plus

Plus passar dig som kanske har en specifik frågeställning och vill träffa en läkare efter provtagning. Denna kontroll innehåller två bokningar, en för provtagning och en för träff med läkare.

Vid mötet med läkare går ni igenom provsvaren och vid behov görs en kompletterande klinisk undersökning. I samråd med dig kan läkaren remittera till annan specialistläkare eller utfärda recept.

Innehåll i våra hälsokontroller

Kontroller

 

Bas

Medium

Plus

Hälsodeklaration Ett formulär att besvara innan besöket som innehåller frågor om ditt allmänna hälsotillstånd, eventuella sjukdomar, medicineringar, arbetsmiljö och andra relevanta uppgifter  
Fysisk kontroll

Blodtryck, BMI och midjeomfång, Längd, Vikt, Syn, Hörsel, Lungfunktion (PEF)
EKG
Vilo-EKG
Klinisk undersökning Vid mötet med läkare görs en kompletterande klinisk undersökning efter behov

Blodprover

Bas

Medium

Plus

Blodstatus

7 värden: Hemoglobin, Leukocyter, Trombocyter, EVF, MCH, MCV, MCHC  (Ger information om ditt blod. Det kan avslöja anemi, infektioner eller andra blodsjukdomar. ) 

Blodfetter 5 värden: Triglycerider, HDLKolesterol, LDLKolesterol, LDL/HDLKvot, Kolesterol (Ger en uppfattning om risken för hjärt-kärl sjukdomar samt vägledning för kost- och livsstilsförändringar)
Lever 3 värden: Asat, Alat, GT (Ger information om  leverhälsa, man kan upptäcka leverskador eller inflammation)
Njurar 2 värden: Kreatinin, eGFR (Man kan upptäcka njursjukdomar, urinvägsinfektioner eller andra njurrelaterade problem)
Blodsocker 1 värde: Glukos (Avgörande för att bedöma risken för diabetes)
Inflammation 1 värde CRP (halten av CRP i blodet ökar om det finns en infektion eller inflammation i kroppen
Prostata

För män, 1 värde PSA (Mäts för att screena ptostatahälsan) 

Ämnesomsättning 1 värde TSH (Hjälper till att identifiera sköldkörtelproblem)

Uppföljning

Bas

Medium

Plus

Rapport Skriftlig återkoppling från din hälsokontroll med vidimerade provsvar tillsammans med skriftliga rekommendationer
Möte med sjuksköterska 20min möte med sjuksköterska som förklarar dina värden och visar på eventuella kopplingar till livstil och upplevd hälsa. Här har du chansen till ökad förståelse av dina risker och hjälp att optimera din hälsa genom livstilsförändringar
Möte med läkare 20 min möte med läkare som förklarar dina provsvar och du får chansen att diskutera upplevda problem. Vid behov kan läkaren skriva ut recept och hjälpa till med vidare remiss till specialist.

Valbara tillägg

Konditionstest Cykeltest enligt Ekblom Bak testet för att mäta maximal syreupptagningsförmågaKonditionstest ger ett objektivt mått av fysisk aktivitet/kondition och ökar din medvetenhet och motivation till förändring
Digital hälsoenkät Via samarbete med Health Profile Institute (HPI) erbjuder vi digital hälsoenkät med möjlighet att anpassa frågor som är relevanta för ert företag där anställda får ett eget hälsokonto med rekommendationer och referensdata
Hälsoprofil på företagsnivå Om ditt företag har över 20 anställda kan du välja att få en aggregerad bild av hälsoläget på din organisation.Via samarbetet med Health Profile Institute (HPI) får ni en rapport på gruppnivå med jämförande värden från svenskt arbetsliv i stort.
Hälsokontroll på plats Om ni vill kommer vi gärna till ert kontor för att genomföra provtagning på plats hos er. Vi kan genomföra alla proverna på plats förutom EKG. För dom som behöver det går det bra att komma förbi vår mottagning för att komplettera med den kontrollen.
Extra blodprover Vi kan lägga till blodprover utifrån behov och önskemål, tex vitaminprover, hormon kvinna & man, Mineraler etc.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår