Hälsokontroll

Hälsokontrollen (HK) innefattar grundlig undersökning och provtagning där man scannar av hälsotillståndet.

Vi har flera olika nivåer beroende på ditt behov.

Hälsokontroll Bas

En omfattande kontroll av din fysiska hälsa och hur du mår. Detta är vår mest populära kontroll.

Hälsokontroll Plus

Vår största kontroll, inkluderar allt i Hälsokontroll Bas samt ett uppföljande möte med läkare för genomgång av provsvar och kompletterande undersökning. Den passar dig som är 50 år eller äldre, eller om du har återkommande hälsoproblem.

Hälsokontroll

Innehåll

Förklaring

Hälsokontroll Bas

Hälsokontroll Plus

Hälsodeklaration Ett formulär att besvara innan besöket som innehåller frågor om ditt allmänna hälsotillstånd, eventuella sjukdomar, medicineringar och andra relevanta uppgifter

Hälsosamtal Genomgång av hälsodeklarationen med vår Sköterska/Hälsocoach
Fysisk kontroll

Blodtryck, BMI och midjeomfång, Längd, Vikt, Syn, Hörsel, Lunfunktion (PEF

EKG Vilo-EKG
Blodprover***
P-Glukos/Blodsocker Kontroll efter ökad mängd socker vid diabetes
P-GT Enzym som finns i levern. Ökar vid stopp i gallvägarna, leverskador och konsumtion av alkohol
P-ASAT Enzym som finns i hjärta, lever och skelettmuskel. Ökar vid skador i dessa organ
P-Kreatinin Kontroll av njurarnas funktion
P-ALAT Enzym som finns i levern och ökar vid levercellskada
fP-Triglycerider Blodfett som anses vara en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar
P-Kolesterol Blodfett som anses vara en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar
fP-LDL-kol/P-HDL-kolesterol Det ’’goda’’ och ’’onda’’ kolesterolet
P-CRP Sänka
B-Hb, hemoglobin Blodvärdet. Låg vid anemi, blodbrist
B-EPK, eryocyter Antal röda blodkroppar. Låg vid blodbrist
B EVF, erytocyter volymfraktion Antal vita blodkroppar. Låg vid blodbrist
Erc-MCV Storlek på röda blodkroppar
Erc-MCH Hemoglobininnehållet på röda blodkroppar
Erc-MCHC Hemoglobinkoncentration per röd blodkropp
B-Leukocyter  Vita celler i blodet som ingår i kroppens immunförsvar för att skydda kroppen mot infektionssjukdomar
B-Erytrocyter Fraktar syre till cellerna, och koldioxid från dem till lungorna
B-TPK, trombocyter
Antal trombocyter har betydelse för blodets koagulation
TSH Sköldkörtelprov för kvinnor
PSA Prostataprov för män

Uppföljning

Ett besök sjuksköterska / hälsopedagog*

Besök 1 med sjuksköterska / hälsopedagog, besök 2 med läkare**

 

*I Hälsokontroll vidmieras provsvar av läkare, och sköterska / hälsocoach kontaktar dig per telefon om något behöver följas upp muntligen. Vid behov planeras eventuella åtgärder in.
**I Hälsokontroll Plus träffar du ca två veckor efter första besöket en läkare i 20-30 minuter (telefon / digitalt eller på plats hos oss) för genomgång av provsvar och vid behov kompletterande undersökning. Exempel kan vara kompletterande kontroll av blodtryck, hjärta, lungor, mage och lymfkörtlar. Vid behov kan läkaren remittera till annan specialistläkare eller utfärda recept. Läkaren hjälper också till med uppföljning och åtgärd om det skulle behövas.
***Önskas ytterligare prover hanteras det i samband med kontrollen (enligt separat prislista)

Förberedelse:

Det är VIKTIGT att du är fastande (ingen mat eller dryck) minst 6 h innan besöket. Detta för att få ett korrekt provresultat.

Du får inte röka eller snusa senare än 12 timmar före undersökningen. Vissa läkemedel får du inte ta före undersökning.

Har du frågor eller funderingar över något inför undersökningen, kontakta gärna oss på Wallberghälsan telefon 08-121 301 80.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår