Arbetsmiljö

Du som arbetsgivare har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Wallberghälsan hjälper hundratals företag i Stockholm och Södertälje att förbättra sin fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Kontakta oss så ger vi dig de rätta verktygen för att utföra ert systematiska arbetsmiljöarbete och säkerställa en god arbetsmiljö.

Om ni har fler än nio anställda krävs dokumentation av bland annat arbetsmiljöpolicy, rutiner och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om ni inte har relevant dokumentation, ring Wallberghälsan idag.

Wallberghälsan erbjuder:

 • Arbetsmiljöingenjör - arbetsplatsbesök
 • En oberoende bedömning av ert systematiska arbetsmiljöarbete
 • Stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Kartläggningar av arbetsmiljön
 • Riskanalys och riskbedömningar
 • SAM (Systematisk ArbetsMiljö) utbildning
 • BAM (Bättre ArbetsMiljö) utbildning
 • Skyddsombudsutbildning
 • OSA (Organisatorisk och Social Arbetsmiljö) utbildning
 • Stresshantering
 • Konflikthantering
 • Grupputvecklingsinsatser
 • Coaching och stödjande samtal

Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i arbetsmiljölagen som ”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår