Ergonomi

Wallberghälsan i Stockholm erbjuder:

  • Utbildning i Ergonomi & Lyftteknik
  • Riskanalys och åtgärdsplan
  • Belastningsergonomi
  • Kontorsergonomi
  • Ergonomiföreläsning
  • Synergonomi

Pris: kontakta oss för offert

Vad är ergonomi?

Ordet ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Det kan ofta handla om hur arbetsmiljön och arbetsplatsen ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, till exempel arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat men även hur kroppen används på ett riktigt sätt, till exempel skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning.

En ergonom försöker se hur saker hänger ihop för att skapa en helhetssyn av arbetet. Målet är att skapa arbeten som människor kan ha länge utan att de får krämpor. Förutom en fysisk arbetsmiljö kan det handla om varierade arbetsuppgifter, inflytande, trivsel och arbetsglädje.

Arbetsgivare och arbetstagare ska tillsammans regelbundet undersöka arbetsförhållanden för att upptäcka risker för t.ex. belastningsbesvär. Vid en undersökning av ergonomiska förhållanden på en arbetsplats måste många saker uppmärksammas samtidigt. Vår ergonom kan vara behjälplig vid utformningen av en bra ergonomisk arbetsplats och också hjälpa arbetsgivaren att se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas, vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig manuell hantering medför samt tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler.

Ergonomi är precis lika viktigt för den som har ett stillasittande jobb som den som har ett fysiskt ansträngande jobb.

Felaktigt utformade arbetsplatser ger användaren obehag och arbetsgivaren får höga kostnader på grund av sjukdom och rehabilitering.

Vår ergonom gör individuella arbetsplatsbedömningar och åtgärdsförslag med efterföljande rapportsammanställning.

Kontakta oss idag för en offert skräddarsydd för er.

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår