Förstadagsintyg

Ett förstadagsintyg är ett intyg som du som arbetsgivare kan begära av medarbetaren vid särskilda skäl, såsom vid upprepade korta sjukperioder. Syftet är att förstå de bakomliggande orsakerna till återkommande frånvaro. Det är viktigt att den processen är tydlig, och på Wallberghälsan arbetar vi enligt nedan metodik.

Steg 1
Uppdragsdialog

Kostnadsfri uppdragsdialog med arbetsgivare för att förstå medarbetarens historik och sjukfrånvaromönster och etablera syfte och förväntningar. Wallberghälsan levererar en uppdragsbekräftelse.


Steg 2
Kartläggningssamtal

Medarbetare har ett möte med företagssköterska för kartläggning och faktainsamling av sjukdomshistorik, levnadsvanor och arbetssituation

  • Genomgång av historik, livsstil/hälsa, arbetsförhållanden och upplevda problem
  • Mötet kan ske digitalt eller på någon av våra mottagningar vid behov

Steg 3
Återkoppling

Arbetsgivare och företagssköterska kommer överens om processen för förstadagsintyg för den aktuella medarbetaren. Wallberghälsan  tillhandahåller:

  • Mall för förelägganden om förstadagsintyg som arbetsgivaren och medarbetaren signerar
  • Dokument med instruktion om hur medarbetaren ska kontakta Wallberghälsan vid sjukdom

Steg 4
Förstadagsintyg

Vid sjukdom kontaktar medarbetare Wallberghälsan och bokar tid, digitalt eller fysiskt enligt vad som är överenskommet. 

Sjuksköterska undersöker medarbetaren och utfärdar intyg med sjukfrånvaroorsak som medarbetaren vidarebefordrar till arbetsgivaren

Wallberghälsan för journal under hela processen för att dokumentera dialog och överenskommelser.

Symbolförklaring

Arbetsgivare Medarbetare Wallberghälsan

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår