• Arbetslivsinriktad medicinsk rehabilitering inkl. alkohol- och drogmissbruk

Rehabilitering Stockholm

Arbetsanpassning och rehabilitering är oftast den mest komplicerade tjänsten inom företagshälsovården. Wallberghälsan hjälper företag och deras anställda i stor-Stockholm att navigera i denna komplexa rehabprocess. Alla inblandade har ofta olika åsikter; arbetsgivare, arbetstagare, försäkringskassan, fackförbund, arbetsförmedlingen, företagsläkare och andra vårdspecialister. Det är Wallberghälsans mål att denna process går smidigt tillväga och att kommunikationen mellan alla parter sköts. Wallberghälsan erbjuder:

  • Alkoholrehab
  • Drogrehab
  • Arbetsförmågebedömning
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Organisationsinriktade åtgärder. Det kan gälla ledarskap, konflikter, organisationsförändringar och samarbete.
  • Krisstöd.
  • Missbruksrehabilitering (läkemedel, spel etc.)

Företaget kan söka bidrag för inköp av arbetsplatsnära stöd från Försäkringskassan som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för anställda att komma tillbaka till arbetet. Bidraget går direkt till arbetsgivaren och kan täcka halva kostnaden för de insatser som genomförs, maxbeloppet är 7000kr per insats. Insatsen måste utföras av godkänd företagshälsovård (som Wallberghälsan) enligt Försäkringskassan.  

Steg 1
Uppdragsdialog

Kostnadsfri uppdragsdialog mellan arbetsgivare och Wallberghälsan för att förstå bakgrund, syfte och förväntningar. Wallberghälsan levererar en uppdragsbekräftelse.

Steg 2
Kartläggningssamtal

Medarbetare träffar företagssköterska för kartläggning och faktainsamling av faktorer som kan påverka ohälsa

  • Genomgång av historik, livsstil/hälsa, arbetsförhållanden och upplevda problem?
  • Vid behov sker provtagning / insamling av tidigare journaler?
  • Inventering av vilka kompetenser som behöver kopplas in

Steg 3
Återkoppling

Arbetsgivare och företagssköterska kommer överens om lämplig handlingsplan framåt. Arbetsgivaren får handlingsplanen.

Rehabiliteringsprocessen startar

Efter att kartläggning är gjord och nödvändiga åtgärder är överenskomna startar rehabiliteringen.

Stödaktiviteter

Medarbetare får lämpligt stöd enligt handlingsplan som godkänts av arbetsgivaren tex. samtalsterapi, fysioterapi, hälsocoachande samtal etc.

Rehabiliteringsmöte

Arbetsgivaren och medarbetaren ger sin syn på situationen, syftet är att få en gemensam rehab-plan utifrån medarbetarens och arbetsgivarens resurser. Handlingsplanen uppdateras.

Koordinering

Wallberghälsan samordnar och följer upp progress i rehabiliteringsprocessen. Möten och resultat journalförs och stäms av mot handlingsplanen.

Symbolförklaring

Arbetsgivare Medarbetare Wallberghälsan

Vår hemsida använder sig av cookies. Genom att fortsätta surfa på sidan godkänner du att vi använder cookies. Klicka här för mer information.

Jag förstår