Arbetslivsinriktad medicinsk rehabilitering
inkl. alkohol- och drogmissbruk

Rehabilitering Stockholm

Arbetsanpassning och rehabilitering är oftast den mest komplicerade tjänsten inom företagshälsovården. Wallberghälsan hjälper företag och deras anställda i stor-Stockholm att navigera i denna komplexa rehabprocess. Alla inblandade har ofta olika åsikter; arbetsgivare, arbetstagare, försäkringskassan, fackförbund, arbetsförmedlingen, företagsläkare och andra vårdspecialister. Det är Wallberghälsans mål att denna process går smidigt tillväga och att kommunikationen mellan alla parter sköts. Wallberghälsan erbjuder:

  • Alkoholrehab
  • Drogrehab
  • Arbetsförmågebedömning
  • Arbetslivsinriktad rehabilitering
  • Organisationsinriktade åtgärder. Det kan gälla ledarskap, konflikter, organisationsförändringar och samarbete.
  • Krisstöd.
  • Missbruksrehabilitering (läkemedel, spel etc.)

Alkoholrehab

Alkoholism är en sjukdom och är inte saklig grund för uppsägning. Arbetsgivaren måste fullfölja rehabiliteringsskyldighet och erbjuda rehab till arbetstagaren som första steg. Om arbetstagaren inte tar sitt ansvar, och inte fullföljer handlingsplanen kan det börja finnas saklig grund för uppsägning på grund av personliga skäl. Beroende på vilken nivå alkoholproblematiken ligger på kan behandlingsmetoderna variera. Från regelbunden provtagning, medicinering, terapi och stöd från företagssjuköterska och läkare till akuta fall där patienten är i behov av behandlingshem. Wallberghälsan samarbeta med olika specialister, beroendecentrum och behandlingshem i Sverige men kan nu också erbjuda alkohol & drog rehab i Skottland. I Sverige kräver behandlingshem att avgiftning görs genom sjukvården innan patienten påbörjar rehabiliteringen. I Skottland finns inte detta krav. Castle Craig är en känd rehabklinik som behandlar alkohol- and drogmissbrukare. Castle Craig etablerades 1988 och är en av Europas ledande behandlingshem. Patienten måste kunna prata engelska. CC-Logo-Horizontal-4color

Rehabiliteringskostnader

Företaget kan söka bidrag för inköp av arbetsplatsnära stöd från försäkringskassan som syftar till att förebygga sjukfall och underlätta för anställda att komma tillbaka till arbetet. Bidraget går direkt till arbetsgivaren och kan täcka halva kostnaden för de insatser som genomförs, maxbeloppet är 7000kr per insats. Insatsen måste utföras av godkänd företagshälsovård (som Wallberghälsan) enligt försäkringskassan.  

Populärt innehåll

Mottagningar i Söderort

Wallberghälsan Skärholmen

Stensätravägen 4, 127 39 Stockholm

Karta för Rehabilitering

Wallberghälsan Södermalm

Magnus Ladulåsgatan 61, 118 27 Stockholm

map

Kontakt

Tel. 08-121 301 80

E-post. info@wallberghalsan.se

Tidsbokning Boka här Hälsokontroll & läkartid kan du boka på webben. Vår bokningstjänst är extern i samarbete med Boka Direkt (öppnas i nytt fönster). 

Wallberghälsan

Stensätravägen 4, 127 39, Stockholm

08 - 121 301 80


Sitemap

Räkna ut vad din sjukfrånvaro kostar

ca 0 kr

Denna kalkyl räknar på en arbetsgivaravgift på 31,42%, semesterlön 12% och OH-kostnader på 20%.
Besök försäkringskassanshemsida för en djupare kalkyl.