Hälsokontroll Privat

Hälsokontrollen (HK) innefattar grundlig undersökning och provtagning där man scannar av hälsotillståndet.

I hälsokontrollen ingår besök hos sjuksköterska (ca 45 min)

I den medicinska Hälsoundersökningen ingår:

 • Hälsodeklaration -en enkät i pappersform som ställer frågor om sjukdomshistoria, livssituation, vanor och ovanor bl.a.
 • Samtal med hälsopedagog -livsstilsdiskussion.
 • EKG – Små elektroder fästs på handleder, bröst och vrister för att mäta hjärtats elektriska aktivitet. Med hjälp av denna undersökning kan man se om det finns någon hjärtsjukdom eller störning i hjärtrytmen.
 • Blodtryck
 • Längd, vikt
 • BMI, midjeomfång – Body Mass Index är ett sätt att bedöma vikt i förhållande till längd. Kroppsvikten varierar beroende på skelettvikt, muskelmassa och fettmängd.
 • Urin- och blodprover – Blodprover tas liggande eller sittande och dessa analyseras sedan i ett labb. (se mer detaljer nedan)
 • Synundersökning -ett enkelt syntest där du står från ett visst avstånd och läser upp bokstäver.
 • Hörseltest -piptest via hörlurar som mäts i decibel.
 • Lungfunktionsundersökning – PEF-test (Peak Expiratory Flow) eller Spirometri – Du andas in så djupt du kan och blåser sedan ut så kraftigt som möjligt i ett munstycke 3 gånger.  På så vis kan vi mäta lungkapaciteten.

Urin- och blodprover nedan ingår:

 • P-Glukos/Blodsocker (ökad mängd socker vid diabetes)
 • P-GT (enzym som finns i levern. Ökar vid stopp i gallvägarna, leverskador och konsumtion av alkohol)
 • P-ASAT (enzym som finns i hjärta, lever och skelettmuskel. Ökar vid skador i dessa organ)
 • P-Kreatinin (kontroll av njurarnas funktion)
 • P-ALAT (enzym som finns i levern och ökar vid levercellskada)
 • fP-Triglycerider (blodfett som anses vara en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar)
 • P-Kolesterol (blodfett som anses vara en riskfaktor för hjärt-kärlsjukdomar)
 • fP-LDL-kol/P-HDL-kolesterol ( ’’goda’’ och ’’onda’’ kolesterolet)
 • P-CRP (Sänka)
 • B-Hb, hemoglobin (blodvärdet. Låg vid anemi, blodbrist)
 • B-EPK, eryocyter (antal röda blodkroppar. Låg vid blodbrist)
 • B EVF, erytocyter volymfraktion (antal vita blodkroppar. Låg vid blodbrist)
 • Erc-MCV (storlek på röda blodkroppar)
 • Erc-MCH (hemoglobininnehållet på röda blodkroppar)
 • Erc-MCHC (hemoglobinkoncentration per röd blodkropp)
 • B-Leukocyter (Vita celler i blodet som ingår i kroppens immunförsvar för att skydda kroppen mot infektionssjukdomar)
 • B-Erytrocyter (fraktar syre till cellerna, och koldioxid från dem till lungorna.)
 • B-TPK, trombocyter (antal trombocyter har betydelse för blodets koagulation)
 • Urinstatus

I uppföljningen ingår:

 • Skriftlig återkoppling av sjuksköterska/hälsopedagog och vidimerat av läkare.
 • Kontakt på telefon om problem upptäcks.
 • Utvärdering av levnadsfaktorer, provtagningsresultat och allmänna frågor.
 • Planering av uppföljning och åtgärd.

Pris:

Hälsokontroll 2 395kr (Skriftlig återkoppling, ett besök)

Hälsokontroll Plus 3 195 kr (Läkare återkoppling, 2 besök läs mer)

Förberedelse:

Det är VIKTIGT att du är fastande (ingen mat eller dryck) minst 6 h innan besöket. Detta för att få ett korrekt provresultat.

Du får inte röka eller snusa senare än 12 timmar före undersökningen. Vissa läkemedel får du inte ta före undersökning.

Har du frågor eller funderingar över något inför undersökning kontakta gärna oss på Wallberghälsan tel 08-121-301 80.

Populärt innehåll

Mottagningar i Söderort

Wallberghälsan Skärholmen

Stensätravägen 4, 127 39 Stockholm

Karta för Hälsokontroll Privat

Wallberghälsan Södermalm

Magnus Ladulåsgatan 61, 118 27 Stockholm

map

Kontakt

Tel. 08-121 301 80

E-post. info@wallberghalsan.se

Tidsbokning Boka här Hälsokontroll & läkartid kan du boka på webben. Vår bokningstjänst är extern i samarbete med Boka Direkt (öppnas i nytt fönster). 

Wallberghälsan

Stensätravägen 4, 127 39, Stockholm

08 - 121 301 80


Sitemap

Räkna ut vad din sjukfrånvaro kostar

ca 0 kr

Denna kalkyl räknar på en arbetsgivaravgift på 31,42%, semesterlön 12% och OH-kostnader på 20%.
Besök försäkringskassanshemsida för en djupare kalkyl.