Ergonomi

Wallberghälsan i Stockholm erbjuder:

  • Utbildning i Ergonomi & Lyftteknik
  • Riskanalys och åtgärdsplan
  • Belastningsergonomi
  • Kontorsergonomi
  • Ergonomiföreläsning
  • Synergonomi

Pris: Ergonom: 1200:-/h eller kontakta oss för offert.

Vad är ergonomi?

Ordet ergonomi betyder läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar. Det kan ofta handla om hur arbetsmiljön och arbetsplatsen ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, till exempel arbetsställning, arbetshöjd, ljud, ljus och klimat men även hur kroppen används på ett riktigt sätt, till exempel skjuta, dra, lyfta, bära och kroppshållning.

En ergonom försöker se hur saker hänger ihop för att skapa en helhetssyn av arbetet. Målet är att skapa arbeten som människor kan ha länge utan att de får krämpor. Förutom en fysisk arbetsmiljö kan det handla om varierade arbetsuppgifter, inflytande, trivsel och arbetsglädje.

Arbetsgivare och arbetstagare ska tillsammans regelbundet undersöka arbetsförhållanden för att upptäcka risker för t.ex. belastningsbesvär. Vid en undersökning av ergonomiska förhållanden på en arbetsplats måste många saker uppmärksammas samtidigt. Vår ergonom kan vara behjälplig vid utformningen av en bra ergonomisk arbetsplats och också hjälpa arbetsgivaren att se till att arbetstagaren har tillräckliga kunskaper om lämpliga arbetsställningar och arbetsrörelser, hur teknisk utrustning och hjälpmedel ska användas, vilka risker olämpliga arbetsställningar, arbetsrörelser och olämplig manuell hantering medför samt tidiga tecken på överbelastning av leder och muskler.

Ergonomi är precis lika viktigt för den som har ett stillasittande jobb som den som har ett fysiskt ansträngande jobb.

Felaktigt utformade arbetsplatser ger användaren obehag och arbetsgivaren får höga kostnader på grund av sjukdom och rehabilitering.

Vår ergonom gör individuella arbetsplatsbedömningar och åtgärdsförslag med efterföljande rapportsammanställning.

Kontakta oss idag för en offert skräddarsydd för er.

Populärt innehåll

Mottagningar i Söderort

Wallberghälsan Skärholmen

Stensätravägen 4, 127 39 Stockholm

Karta för Ergonomi

Wallberghälsan Södermalm

Magnus Ladulåsgatan 61, 118 27 Stockholm

map

Kontakt

Tel. 08-121 301 80

E-post. info@wallberghalsan.se

Tidsbokning Boka här Hälsokontroll & läkartid kan du boka på webben. Vår bokningstjänst är extern i samarbete med Boka Direkt (öppnas i nytt fönster). 

Wallberghälsan

Stensätravägen 4, 127 39, Stockholm

08 - 121 301 80


Sitemap

Räkna ut vad din sjukfrånvaro kostar

ca 0 kr

Denna kalkyl räknar på en arbetsgivaravgift på 31,42%, semesterlön 12% och OH-kostnader på 20%.
Besök försäkringskassanshemsida för en djupare kalkyl.