Arbetsmiljö

Du som arbetsgivare har huvudansvaret för arbetsmiljön och för att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt. Vi hjälper hundratals företag i södra Stockholm och Södertälje att förbättra deras fysiska och psykosociala arbetsmiljö. Kontakta oss på Wallberghälsan så ger vi dig de rätta verktygen för att utföra ert systematiska arbetsmiljöarbete.

Om ni har fler än nio anställda krävs dokumentation av arbetsmiljöpolicyrutiner, och årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. Om ni inte har relevant dokumentation, ring Wallberghälsan idag.

Wallberghälsan erbjuder:

  • Arbetsmiljöingenjör -arbetsplatsbesök
  • En oberoende bedömning av ert systematiska arbetsmiljöarbete
  • Stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet
  • Kartläggningar av arbetsmiljön
  • Riskanalys och riskbedömningar
  • SAM (SystematiskArbetsMiljö) utbildning
  • BAM (Bättre ArbetsMiljö) utbildning
  • Skyddsombudsutbildning

Systematiskt arbetsmiljöarbete definieras i arbetsmiljölagen som ”arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås”.

Populärt innehåll

Mottagningar i Söderort

Wallberghälsan Skärholmen

Stensätravägen 4, 127 39 Stockholm

Karta för Arbetsmiljö

Wallberghälsan Södermalm

Magnus Ladulåsgatan 61, 118 27 Stockholm

map

Kontakt

Tel. 08-121 301 80

E-post. info@wallberghalsan.se

Tidsbokning Boka här Hälsokontroll & läkartid kan du boka på webben. Vår bokningstjänst är extern i samarbete med Boka Direkt (öppnas i nytt fönster). 

Wallberghälsan

Stensätravägen 4, 127 39, Stockholm

08 - 121 301 80


Sitemap

Räkna ut vad din sjukfrånvaro kostar

ca 0 kr

Denna kalkyl räknar på en arbetsgivaravgift på 31,42%, semesterlön 12% och OH-kostnader på 20%.
Besök försäkringskassanshemsida för en djupare kalkyl.