Hälsoprofilbedömning

Hälsoprofilbedömning är den ledande metoden för att motivera till förändringar i livsstil och hälsovanor. Det är en vetenskapligt förankrad och utprovad metod, som bygger på medicinska, fysiologiska och beteendevetenskapliga teorier. Med metoden kan man göra en kartläggning av friskvårdsbehovet på individ och gruppnivå, samt göra uppföljning och utvärdering av friskvårdsinsatser. Syftet är att få individen att se kopplingen mellan levnadsvanor och hälsoupplevelser och vilken betydelse de har för hälsan.

Målgrupp

Hälsoprofilbedömning genomförs på samtlig personal eller specifika yrkesgrupper på en arbetsplats.

Upplägg och innehåll

• Intervju under tystnadsplikt med individen utifrån ifyllt frågeformulär rörande livsstil/arbetssituation; fritidsaktiviteter,    motion, kost, tobak, alkohol, medicinska symptom, stress m m.

• Mätning av längd, vikt, blodtryck, skelettvikt samt beräkning av viktgränser.

• Konditionstest på cykel samt beräkning av syreupptagningsförmågan, dvs. konditionen.

• Kontroll av blodsocker, blodfetter, kolesterol och blodvärde (Hb).

• Genomgång och värdering av resultaten med individen samt råd och rekommendationer.

• Uppföljning av hälsoprofilbedömningen rekommenderas efter 6-12 månader.

 

Our website uses cookies. By continuing to surf on the page, you agree to us using cookies. Click here for more information.

I understand